Melinda Jansson

Uppdatera en artikel istället för att skapa en ny och få fler läsare

Uppdatera en artikel istället för att skapa en ny och få fler läsare

Uppdatera en artikel istället för att skapa en ny och få fler läsare

photography-marketing-ideas-blogging

Jag läste en artikel en tid sedan som visade på att om man vill dra till sig fler läsare och få sina befintliga läsare att återkomma oftare så ska man uppdatera och vidareutveckla sina befintliga artiklar. Artikeln menade att de flesta skriver enbart nya artiklar och att detta inte är det mest effektiva sättet att skapa intresse för en hemsida eller ett socialt nätverk. Artikelförfattaren menade på att det var viktigare att skapa en koppling och engagera läsaren, än att skapa artiklar. Han menade på att sidan känns mer levande om han t.ex skriver en artikel, berättar att han skrivit artikeln på sociala medier och sedan startar en diskussion på t.ex twitter om artikeln. Baserat på diskussionerna som uppståt uppdaterar han artikeln och skapar därmed ett intresse för artikeln igen då alla vill se ändringarna eller berätta för andra att de är refererade i artikeln.

Tyvärr har författaren tagit ner sin sida så originalartikeln går ej att läsa mer.

länk till originalartikeln som ej finns mer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *