Melinda Jansson

Folkflöde i Apples Matsal

Under de nästan 3 år som jag jobbade på Apple i Irland, renoverades matsalen ett antal gånger, men varje gång hade de problem med att folk gick fel, att många gick mot strömmen, gick igenom folkströmmen eller gick fram och tillbaka i folktäta områden. Detta skapade stress, hög ljudnivå och stim som var jobbigt både för matgästerna men även de som jobbar i matsalen. Genom att använda tekniker och teorier från interaktionsdesign och kognitionsvetenskap kunde jag identifiera möjliga problemområden i matsalen. Detta gjordes genom 40 scenarios som ritades på en teckning av matsalen och som genast tydliggör var svagheter finns i upplägget av matsalen. Enbart tillgänglig på engelska.

How people walk in a canteen and how the food stations are placed, gives an enormous impact on how  stressful or relaxing the experience is for the guests, but also the employees. Using interaction design and cognitive science theories and technique in the real world I helped identify possible problem areas in the canteen in Apples European Head Office in Cork, Ireland.
With the help of 40 scenarios and graphically drawing the paths people would have to walk in the canteen to do the scenarios, a picture is formed showing the weaknesses in the set up of the canteen.

Apple Canteen people flow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *