Melinda Jansson

Omvärldsanalys Viken

En omvärldsanalys av Viken, en by norr om Helsingborg. Byn har en mycket aktive bykärna med många lokala företag och museum. Det har varit många diskussioner om hur byn kan marknadsföra sig bättre, men även andra förbättringar.

Detta är en omvärldsanaly med förhoppning att inspirera de som jobbar med byn, genom att presentera olika förslag, sidan om analysen.

Som en del av analysen, gjordes även en sightseeing runda både som en podcast och i pappers form.

Ladda ner och läs rapporten: Analys av Viken – Hur kan man lyfta fram byn.

Som ett sätt att visa vad man kan göra, gjordes även en sightseeing tour av byn, kallad Viken’s Time Machine Part 1 Eng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *