Melinda Jansson

Examensarbete fil. mag. kommunikation

Mitt examensarbete på fil. mag. nivå “Att skapa en Manga” är skriven för Lunds universitet. Japanska tecknade serier (manga) har egenskaper som lockar en mycket större demografi än någon annan serie tidnings typ. Världens största bok och tidnings-upplaga brukar man säga att Weekly Shounen Jump, en japansk serietidning har, den kommer ut varje vecka med ca 500 sidor och en upplaga av 3 miljoner ex (som max har den haft en upplaga på 6 miljoner ex i veckan) och den är långt ifrån enda serietidningen på den marknaden. Så vad är det som lockar förskolebarnen till pensionärerna, trädgårdsmästarna till läkarna, till dessa serier i Asien och nu även i väst? Vi har gjort en djupgående analys av både de grafiska elementen och de narritativa verktygen, samt hur de är kopplade i manga. Utförliga intervjuer med svenska manga redaktörer och serietecknare inom manga, är en del av förstudien, samt en analys av mangas historia och dess roll i Japan idag. Som en summering gjordes även en serie på 28 sidor där lärdomar från analysen användes.

Att skapa en manga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *