Melinda Jansson

Examensarbete fil. kand. Informatik

Mitt fil. kand. examensarbete “Informationssystem för industriell historia” från Högskolan Kristianstad, skriven 2005.

En av dess utgångspunkter var att testa etablerade användbarhets (usability) regler, men analyserade även, på den tiden populära hemside upplägg. Under arbetets gång konstruerade jag även ett mobilt usability lab och ett usability test som jag sedan testade på 12 personer (6 normalanvändare och 6 expertanvändare).

Informationssystem för industriellhistoria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *